Jaskinia Zimna 19.12.2015

Jaskinia Zimna 19.12.2015

19 grudnia 2015r. w składzie: Janek Kućmierz, Krzysiek Kukułka, Sylwia Gołosz (KKTJ), Kasia Turzańska (STJ KW Kraków) oraz Sylwia Solarczyk (ST) wybraliśmy się do Jaskini Zimnej od górnego otworu. Wyjście możliwe było dzięki zezwoleniu wydanemu przez TPN. Naszym celem był Wielki Komin, do którego dotarliśmy trochę inaczej niż zwykle- od Czarnego Jeziorka przez Czarny Korytarz. Ten ładny ciąg jest myty na szczelinach, zachowały się tu grube warstwy mleka wapiennego oraz stalaktyty, stalagmity i polewy naciekowe. Z Komory z Mostami dostaliśmy się na dno Wielkiego Komina i udaliśmy się w kierunku obu syfonów- Zwolińskich i Ogazy. W drodze powrotnej przez Salę za Stołem dotarliśmy jeszcze do Sali Złomisk, która jest jednym z „końców” jaskini.

 

Facebook
(0 głosów)