Poświęcenie tablicy Józefa Frączka

Poświęcenie tablicy Józefa Frączka

W dniu 19 marca 2016 (sobota) w miejscu pamięci przy kaplicy Matki Bożej Jaworzyńskiej na Wiktorówkach po Mszy Św. o godzinie 12-tej odbędzie się poświęcenie tablicy upamiętniającą naszego kolegę grotołaza Józefa Frączka.

W imieniu rodziny i członków Speleoklubu Tatrzańskiego serdecznie zapraszamy.

Poniżej krótki szkic działalności eksploracyjnej Józefa Frączka:

Józef Frączek był członkiem zwyczajnym Klubu Wysokogórskiego w Zakopanem oraz Sekcji Taternictwa Jaskiniowego a także członkiem Speleoklubu Tatrzańskiego PTTK.
Jego pasją życiową były jaskinie, którym poświęcił pół wieku swojej działalności górskiej, którą rozpoczął w latach 50. ubiegłego wieku. Był odkrywcą i eksploratorem trudnych pionowych jaskiń w Tatrach, konstruował sprzęt potrzebny do ich eksploracji – wyciągarki i przyrządy do wchodzenia po linie.

Do największych jego osiągnięć jaskiniowych można zaliczyć:
- Odkrycie Jaskini Wysokiej w Wąwozie Kraków jednej z najgłębszych w Tatrach – lipiec 1955 rok. Wyeksplorował jej wstępne partie.
- Odkrycie Jaskini Śnieżnej, najgłębszej w Tatrach i w Polsce – lipiec 1959 rok. W okresie od lipca do listopada 1959 roku, w czasie kilkunastu wejść wyeksplorował ją do głębokości – 370 m, co było wówczas głębokościowym rekordem Polski w jaskiniach.
- Brał udział w wyprawie pogłębiającej tą jaskinię, zeszedł na głębokość - 420 m - sierpień 1960 rok.
- Brał udział w pogłębieniu Jaskini Śnieżnej do - 520 m (rekord Polski) – wrzesień 1960 rok
- Odkrył Partie Zakopiańskie w Jaskini Śnieżnej, na głębokości 300 metrów – luty 1963 rok uczestniczył w I zimowej wyprawie do tej jaskini.
- Wyeksplorował w Ptasiej Studni partie do głębokości 250 metrów i brał udział w akcji ratunkowej w tej jaskini – lipiec i październik 1961 rok.
- Wyeksplorował w nowoodkrytej Jaskini Wielkiej Litworowej wstępne partie do głębokości – 40 metrów – sierpień 1962 rok.
- Eksplorował Jaskinię Wielką Litworową na głębokości – 220 metrów wrzesień 1965 rok.

Te wszystkie odkrycia zostały dokonane w pionowych jaskiniach masywu Czerwonych Wierchów, kiedy nie było odpowiedniego sprzętu do podejmowania takich zadań eksploracyjnych.
W późniejszych latach zajął się jaskiniami łatwiejszymi. Wejścia do nich miały nieraz również charakter szkoleniowy. Przekazywał swoje doświadczenie i wiedzę młodym adeptom sportu jaskiniowego. 
Jeszcze w wieku 80 lat Józef Frączek zachodził do niektórych łatwiejszych jaskiń, być może bardziej już ze względów sentymentalnych.
A.Rajwa

Facebook
(0 głosów)