Szkolenie z pierwszej pomocy KTJ PZA

Szkolenie z pierwszej pomocy KTJ PZA

W dniach 7- listopada 2015 odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy organizowane przez KTJ PZA. W zajęciach uczestniczyło ok. 20 osób z klubów jaskiniowych zrzeszonych w PZA w tym Wojciech Styrczula i Michał Zmarz z ST.

W pierwszym dniu ćwiczyliśmy resuscytację krążeniowo oddechową z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), tamowanie krwotoków , badanie i zabezpieczanie poszkodowanego po urazie ( opatrunki, unieruchomienia kończyn). Omówione zostały stany nagłe w tym cukrzyca, padaczka, duszność, ból w klatce piersiowej. Duża cześć zajęć poświęcona została udzielaniu pomocy poszkodowanemu w hipotermii ze szczególny uwzględnieniem urazu i hipotermii głębokiej.

Pierwszy dzień zajęć skończył się pozorowaną akcją , w której pomocy wymagało kilku poszkodowanych. Scenariusz działań zakładał uderzenie pioruna w grupę turystów, a zajęcia odbyły się już po zmroku.

W drugim dniu udaliśmy się do Jaskini Zimnej , gdzie zdobytą wiedzę wykorzystywaliśmy w praktyce. Po dotarciu na miejsce pozorowanego wypadku trzeba było zbadać i udzielić pierwszej pomocy przy użyciu apteczek osobistych, a także zabezpieczyć poszkodowanego w wybudowanym punkcie cieplny, gdzie mógł oczekiwać na pomoc. Dwie osoby z danego zespołu musiały udać się za każdym razem do otworu jaskini skąd wzywali telefonicznie pomoc do wyznaczonej osoby.

W sumie przeprowadzono kilka pozorowanych wypadków.

opis: Michał Zmarz

zdjęcia: uczestnicy szkolenia

 

Facebook
(0 głosów)