Jaskinia Śnieżna Studnia

Jaskinia Śnieżna Studnia

01 października zespół: S. Heteniak i F. Filar wybrał się na pomiary ciągu prowadzącego do Komina Tumaka. Efektem wyjścia jest pomierzenie 160 m i odkrycie około 20 m w meandrze w najwyższej części partii ponad kominem.

Śnieżna Studnia posiada obecnie długość 13 130 m.

Opis: Filip Filar
Zdjęcia: Sławomir Heteniak

Facebook
(0 głosów)