Walne Zebranie

Walne Zebranie

PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zebrania
Speleoklubu Tatrzańskiego PTTK


 

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania

3. Wybór Sekretariatu, Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wnioskowej

4. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności Walnego Zebrania

5. Wybór Zarządu Klubu - Prezesa, Skarbnika i Sekretarza

6. Wybór delegatów na Zjazd Oddziału PTTK

7. Wybór magazyniera Klubu

8. Wybór bibliotekarza, kronikarza Klubu

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Walnego Zebrania

Facebook
(0 głosów)