Śnieżna Studnia; za Salą Arnolda

Śnieżna Studnia; za Salą Arnolda

29.09.2018 miało miejsce wyjście do jaskini Śnieżna Studnia, w trakcie którego udało się odnaleźć nowy ciąg, odchodzący od korytarza za Salą Arnolda i łączący się w ciągu głównym w okolicach Studni z Klepsydrą. Ciąg rozpoczyna się niepozornym otworem w spągu korytarza. Po pierwszym kilkunastometrowym zjeździe, otwiera nam się ładnie wymyta studnia,  prowadzącą do aż do okna z którego zjazd kończy się w ciągu głównym.
W wyjściu uczestniczyli: Filip Filar i Sławomir Heteniak

 

Facebook
(0 głosów)